до сплати на кінець інтро-періоду (грн)
1374
15
1000
перша позика
маю промокод
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
60%
65%
75%
85%
90%
99%
інтро-період кредитування 15 дн
процентна ставка (річних) 0.00001%
комісія за надання кредиту (фінансового інструменту)
за 1-й день інтро-періоду 44.00 грн
з 2-ого дня інтро-періоду 22.00 грн
термін платежу 27.07.2024
сума платежу 374.00 грн
строк кредитування, включно з інтро-періодом 127 дн
кількість платежів 9
періодичність сплати останній день інтро-періоду та кожні 14 днів після нього
реальна річна процентна ставка 0.00%
загальні витрати за кредитом 374.00 грн
загальна вартість кредиту 374.00 грн
графік платежів
період
процентна ставка (річних), %
комісія за надання кредиту (фінансового інструменту), грн
нарахування за день, грн
термін платежу
сума платежу, грн
intro
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00001 %
374.00
308.00
194.04
111.72
56.00
21.84
4.20
0.14
0.00
44.00/39.60
22.00
13.86
7.98
4.00
1.56
0.30
0.01
0.00
27.07.2024
10.08.2024
24.08.2024
07.09.2024
21.09.2024
05.10.2024
19.10.2024
02.11.2024
16.11.2024
374.00
538.00
394.04
281.72
196.00
131.84
84.20
50.14
20.00
Приклади розрахунків

Для розрахунку використано припущення, що клієнт бажає отримати в кредит 1000 грн на умовах кредитного продукту «Іntro-кредит», що передбачає сплату процентів за користування кредитом у розмірі 0,00001% річних та Комісії за надання кредиту (фінансового інструменту) (далі – Комісія) згідно з Тарифами кредитного продукту, що є додатком № 1 та додатком № 2 до Правил надання коштів та банківських металів у кредит ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН». Знижка до процентів/Комісії не застосовуються. Погашення кредиту (повернення кредиту та сплата процентів/Комісії) відбувається згідно Графіку платежів.

Варіант 1

Строк кредитування: 115 днів, в т.ч. Інтро-період – 3 дні

Процентна ставка становить 0,00001% річних, нарахована Комісія складе – 44,00 грн за перший день користування першим Траншем Кредиту та сукупно 761,94 грн – за всі інші дні користування кредитом протягом строку кредитування.

ЗВСК (загальні витрати за споживчим кредитом), що складаються із процентів, нарахованих за визначеною процентною ставкою, та комісії згідно Тарифів кредитного продукту становлять – 805,94 грн.

ЗВК (загальна вартість кредиту), що складається із суми кредиту та ЗВСК, становить – 1805,94 грн (1000 грн + 805,94 грн = 1805,94 грн)

ДПС (денна процентна ставка) за Договором на дату його укладення складає – 0,7% (805,94 грн : 1000 грн : 115 днів = 0,7%)

РРПС (реальна річна процентна ставка): 57400,17%

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки, денної процентної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Варіант 2

Строк кредитування: 143 дні, в т.ч. Інтро-період – 31 день

Процентна ставка становить 0,00001% річних, нарахована Комісія складе – 44,00 грн за перший день користування першим Траншем Кредиту та сукупно 1377,94 грн – за всі інші дні користування кредитом протягом строку кредитування.

ЗВСК (загальні витрати за споживчим кредитом), що складаються із процентів, нарахованих за визначеною процентною ставкою, та Комісії складуть – 1421,94 грн

ЗВК (загальна вартість кредиту), що складається із суми кредиту та ЗВСК, становить – 2421,94 грн (1000 грн + 1421,94 грн = 2421,94 грн)

ДПС (денна процентна ставка) за Договором на дату його укладення складає – 0,99% (1421,94 грн : 1000 грн : 143 дні = 0,99%)

РРПС (реальна річна процентна ставка): 46684,34%

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки, денної процентної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

кількість платежів
4 шт
періодичність
14 дн
сума платежу за період
1554 грн
4000
строк кредитування 56 дн
денна процентна ставка 0.99%
звск*
Загальні витрати за кредитом, що складаються виключно із процентів (комісії або інші платежі відсутні).
2217.60 грн
звк*
Загальна вартість кредиту, що складається із суми кредиту та процентів.
6217.60 грн
Загальні витрати за кредитом, які складаються із суми кредиту та відсотків.
реальна річна процентна ставка 12318.93%
Приклади розрахунків

Для розрахунку використано припущення, що клієнт взяв у кредит 1000 грн і бажає користуватися ними:

Повний строк кредитування, який складає 56 днів, при щоденній процентній ставці 0.99%. У такому разі:

  • ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із нарахованих процентів) складуть 554.40 грн.
    Пояснення: 56 днів нараховується 0.99% від 1000 грн щоденно.
  • ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1554.40 грн.
    Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти – 554.40 грн.
  • РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 12318.93%.
    Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 56 днів строку кредитування за ставкою 0.99%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Таблиця

Перелік різновидів
споживчих кредитів
Кредитна лінія
Intro-кредит
Кредитна лінія
Smarti Credit Line
Цільова група
споживачів
Клієнти — фізичні особи, громадяни України,
резиденти віком від 18 до 65 років
Істотні характеристики послуги
з надання споживчого кредиту
Істотні характеристики послуги з надання продукту Intro-кредит (мікрокредит) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (мікрокредит)
Істотні характеристики послуги з надання продукту Intro-кредит (без застави) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (без застави)
Умови отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Акції
Максимальна сума /
ліміт кредиту, грн
15 000,00 грн 30 000,00 грн
Строк користування
кредитом, днів
від 115 до 143 днів,
у тому числі Інтро-період
від 3 до 31 дня
56 днів
Процентна ставка,
відсотки річних
0,00001% 361,35% (0,99% за день)
від суми
наданого Кредиту
Комісія за надання кредиту
(фінансового інструменту), грн
від 80,72 грн до 11 375,52 грн
(залежно від суми наданого Кредиту та строку користування кредитом)
відсутня
Реальна річна
процентна ставка,відсотки річних
максимальна — 57817,08%
(залежно від строку користування кредитом)
12318,93%
(незалежно від суми наданого
Кредиту)
Наявність, перелік і
вартість додаткових та/або супутніх послуг фінансової
установи, кредитних
посередників та третіх
осіб, уключаючи розмір
платежу та базу його
розрахунку, з
урахуванням вимог
законодавства України
відсутні
Гіперпосилання на
Правила надання
фінансових кредитів,
типові договори
Примірний договір кредитної лінії (Intro-кредит) Примірний договір кредитної лінії (Smarti Credit Line)
Правила надання коштів та банківських металів у кредит

Попередження

Кредитна лінія «Іntro-кредит»

У Позичальника відсутнє право ініціювати укладення додаткового договору для продовження строку кредитування та/або строку виплати кредиту, установлених Договором, на пiдставi поданого до Кредитодавця звернення із зазначеною датою у паперовiй формi або в електроннiй формi iз застосуванням одноразового ідентифікатора кожного разу під час такого ініціювання.

Кредитна лінія SMARTI CREDIT LINE

У Позичальника відсутнє право ініціювати укладення додаткового договору для продовження строку кредитування та/або строку виплати кредиту, установлених Договором, на пiдставi поданого до Кредитодавця звернення із зазначеною датою у паперовiй формi або в електроннiй формi iз застосуванням одноразового ідентифікатора кожного разу під час такого ініціювання.

Наслідком укладення кредитного договору та користування кредитом є виникнення зобов’язань у Позичальника за цим кредитним договором, зокрема, у тому числі зобов’язання повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та комісію за надання кредиту (фінансового інструменту) (за наявності) у встановленому договором порядку. У разі порушення Позичальником виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню в розмірі 0 % (нуль) відсотків за кожний день прострочення повернення заборгованості, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов договору до моменту повного погашення заборгованості за кредитом.

У будь-якому випадку відповідальність Позичальника за Договором встановлюється із урахуванням обмежень ст. 21 Закону України «Про споживче кредитування».

Інші наслідки невиконання Споживачем обов’язків згідно із Договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту:

1.ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” у випадках, визначених чинним законодавством та Кредитним договором, має право вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі;
2.Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання кредиту в майбутньому.

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” або спорідненої чи пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

У разі обрання способу оплати іншого ніж оплата у мобільному застосунку Smartiway можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом та залежать від обраного споживачем каналу та способу сплати. Вартість додаткових витрат встановлюється незалежно від ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” банками та фінансовими сервісами з прийому платежів. Розмір додаткових витрат визначається згідно з тарифами обраного сервісу.

Інформація щодо Кредитного реєстру НБУ

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» на виконання пункту 28-4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», керуючись Положенням про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.05.2018 року № 50, повідомляє, що починаючи з 01 липня 2024 року інформація про Вас буде подана до Кредитного реєстру Національного банку України (надалі – Кредитний реєстр), у разі – якщо загальна сума Ваших зобов’язань (сукупний борг) буде дорівнювати чи перевищувати 50 тисяч гривень до моменту повного виконання зобов’язань.

Перелік відомостей, які включає в себе інформація, яку ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» зобов’язане подавати до Кредитного реєстру регламентується частинами 3-4 статті 27 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Рекомендація про негайне інформування про несанкціонований доступ

Споживач зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб:

1. здійснити доступ до облікового запису у мобільному застосунку Smartiway;
2. та/або використати номер телефону, логін та пароль, зазначений при реєстрації у мобільному застосунку Smartiway (інформаційній системі ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”).

Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номера телефону та доступ до мобільного застосунку Smartiway несе виключно Споживач. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” вважає Споживачем і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.

У разі несанкціонованої зміни інформації Споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або технічного перехоплення інформації тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Споживача (зокрема, відповідної SIM-карти), Позичальник зобов’язаний в найкоротший строк протягом дня повідомити ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” в письмовій формі про факт несанкціонованої зміни інформації споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або втрати та/або зміни та/або обмеження користування зазначеним ним платіжним засобом, фінансовим номером телефону, паспортом, тощо.

Порядок відмови від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” – це одна з найінноваційніших компаній, яка прагне бути на одній хвилі з клієнтами. Саме тому ми прагнемо вчасно інформувати клієнтів про найновіші продукти та найвигідніші акції через різні канали комунікації, наприклад месенджери Telegram, Viber або Facebook.

Проте існують такі випадки, коли хочеться побути за межами інформаційного поля. Саме тому клієнти ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” мають право відмовитись від отримання рекламних матеріалів, зателефонувати з номеру телефону, на який надходять рекламні матеріали, або з номеру телефону, який зареєстрований у Мобільному додатку Smartiway, за тел. 0800331034 та повідомити про бажання відмовитися від отримання рекламних матеріалів.

Нагадуємо, що ознайомитися з новинами ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, прочитати детальну інформацію про послуги або дізнатися про вигідні акції ви можете на наших сторінках у соціальних мережах Facebook або на нашому сайті smartiway.ua.

Право споживача на інформацію

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.