Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит

1. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” має право здійснити відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит відповідно до вимог цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування», та умов договору про споживчий кредит.
2. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” відповідно до умов договору має право без згоди позичальника відступити своє право вимоги за договором про споживчий кредит фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.
3. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” повідомляє позичальника засобами телекомунікації, визначеними договором про споживчий кредит, про факт відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та про передачу персональних даних позичальника, а також надає інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
4. У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит, новий кредитор набуває усі права та обов’язки ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” за договором про споживчий кредит у повному обсязі, в тому числі і зобов’язання щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Умови, за яких ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому Кредитодавцю

1. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” розпочинає діяльність із врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) у випадку:
I. порушення термінів оплати, встановлених кредитним договором;
II. з моменту перевищення Ліміту Кредитної лінії;
III. в інших випадках передбачених умовами кредитного договору та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”;
IV. у випадках, передбачених законодавством.

2. У будь-який момент незалежно від наявності простроченої заборгованості за кредитним договором ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” без згоди позичальника має право відступити право вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” зобов’язане проінформувати позичальника про таке відступлення згідно норм чинного законодавства.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості позичальником

1. Детальний порядок, спосіб та черговість погашення заборгованості визначається умовами кредитного договору з урахуванням вимог Закону України «Про споживче кредитування».
2. Позичальник сплачує Заборгованість будь-яким доступним йому способом: через Мобільний застосунок Smartiway або за банківськими реквізитами ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, вказаними в кредитному договорі (онлайн-банкінг, у відділені банку або в терміналах).