phone 0 800 33 10 34
 

інформація про умови надання фінансових послуг

Перелік різновидів споживчих кредитів Кредитна лінія Кредитна лінія
SMARTI CREDIT LINE
Цільова група споживачів Клієнти – фізичні особи, громадяни України, резиденти віком від 18 до 65 років
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту Істотні характеристики послуги з надання продукту (мікрокредит) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (мікрокредит)
Істотні характеристики послуги з надання продукту (без застави) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (без застави)
Умови отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Акції
Максимальна сума / ліміт кредиту, грн 15 000,00 грн 30 000,00 грн
Строк користування кредитом, днів від 18 до 76 днів, у тому числі Пільговий строк кредитування від 3 до 61 дня 56 днів
Процентна ставка, відсотки річних 2,15% за день (784,75% річних) від суми наданого Кредиту 0,99% за день (361,35% річних) від суми наданого Кредиту
Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 75931,74% 12318,93% незалежно від суми наданого Кредиту
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України відсутні
Гіперпосилання на Правила надання фінансових кредитів, типові договори Примірний договір кредитної лінії Примірний договір кредитної лінії (SMARTI CREDIT LINE)
Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
Попередження
Ініціювання Позичальником продовження строку кредитування відбувається без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача. Сторони погодили, що в такому разі детальний перелік умов та цифрове значення таких умов Договору, відображається в тексті підписаної Сторонами Додаткової угоди, з умовами якої Позичальник в доступній та зрозумілій для нього формі має можливість ознайомитись перед її підписанням в Мобільному застосунку Smartiway.

У Споживача відсутнє право продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту встановлених договором, на пiдставi звернення до Кредитодавця у паперовiй формi або в електроннiй формi iз застосуванням одноразового ідентифікатора.
Наслідком укладення кредитного договору та користування кредитом є виникнення зобов'язань у Позичальника за цим кредитним договором, зокрема, у тому числі зобов'язання повернути кредит та сплатити проценти за договором у встановленому договором строк. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню в розмірі 0 % (нуль) відсотків за кожний день прострочення повернення заборгованості, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору до моменту повного погашення заборгованості за кредитом.

У будь-якому випадку відповідальність Позичальника за Договором встановлюється із урахуванням обмежень ст. 21 Закону України «Про споживче кредитування».
Інші наслідки невиконання Споживачем обов'язків згідно із Договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту:

1.ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" у випадках, визначених чинним законодавством та Кредитним договором, має право вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі;
2.Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання кредиту в майбутньому.

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

У разі обрання способу оплати іншого ніж оплата у мобільному застосунку Smartiway можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом та залежать від обраного споживачем каналу та способу сплати. Вартість додаткових витрат встановлюється незалежно від ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” банками та фінансовими сервісами з прийому платежів. Розмір додаткових витрат визначається згідно з тарифами обраного сервісу.

Рекомендація про негайне інформування про несанкціонований доступ

Споживач зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб:

1. здійснити доступ до облікового запису у мобільному застосунку Smartiway;
2. та/або використати номер телефону, логін та пароль, зазначений при реєстрації у мобільному застосунку Smartiway (інформаційній системі ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”).

Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номера телефону та доступ до мобільного застосунку Smartiway несе виключно Споживач. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” вважає Споживачем і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.

У разі несанкціонованої зміни інформації Споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або технічного перехоплення інформації тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Споживача (зокрема, відповідної SIM-карти), Позичальник зобов’язаний в найкоротший строк протягом дня повідомити ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” в письмовій формі про факт несанкціонованої зміни інформації споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або втрати та/або зміни та/або обмеження користування зазначеним ним платіжним засобом, фінансовим номером телефону, паспортом, тощо.

Порядок відмови від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” – це одна з найінноваційніших компаній, яка прагне бути на одній хвилі з клієнтами. Саме тому ми прагнемо вчасно інформувати клієнтів про найновіші продукти та найвигідніші акції через різні канали комунікації, наприклад месенджери Telegram, Viber або Facebook.

Проте існують такі випадки, коли хочеться побути за межами інформаційного поля. Саме тому клієнти ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” мають право відмовитись від отримання рекламних матеріалів, зателефонувати з номеру телефону, на який надходять рекламні матеріали, або з номеру телефону, який зареєстрований у Мобільному додатку Smartiway, за тел. 0800331034 та повідомити про бажання відмовитися від отримання рекламних матеріалів.

Нагадуємо, що ознайомитися з новинами ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, прочитати детальну інформацію про послуги або дізнатися про вигідні акції ви можете на наших сторінках у соціальних мережах Facebook або на нашому сайті smartiway.ua.