phone 0 800 33 10 34
 

інформація про умови надання фінансових послуг

Перелік різновидів споживчих кредитів Кредитна лінія Кредитна лінія
SMARTI CREDIT LINE
Цільова група споживачів Клієнти – фізичні особи, громадяни України, резиденти віком від 18 до 65 років
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту Істотні характеристики послуги з надання продукту (мікрокредит) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (мікрокредит)
Істотні характеристики послуги з надання продукту (без застави) Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (без застави)
Умови отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Акції
Максимальна сума / ліміт кредиту, грн 15 000,00 грн 30 000,00 грн
Строк користування кредитом, днів від 18 до 76 днів, у тому числі Пільговий строк кредитування від 3 до 61 дня 56 днів
Процентна ставка, відсотки річних 2,29% за день (835,85% річних) від суми наданого Кредиту 0,99% за день (361,35% річних) від суми наданого Кредиту
Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 109437,29% 12318,93% незалежно від суми наданого Кредиту
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України відсутні
Гіперпосилання на Правила надання фінансових кредитів, типові договори Примірний договір кредитної лінії Примірний договір кредитної лінії (SMARTI CREDIT LINE)
Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Попередження
Кредитна лінія

Ініціювання Позичальником продовження строку кредитування відбувається без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача. Сторони погодили, що в такому разі детальний перелік умов та цифрове значення таких умов Договору, відображається в тексті підписаної Сторонами Додаткової угоди, з умовами якої Позичальник в доступній та зрозумілій для нього формі має можливість ознайомитись перед її підписанням в Мобільному застосунку Smartiway.

Кредитна лінія SMARTI CREDIT LINE

У Позичальника відсутнє право ініціювати укладення додаткового договору для продовження строку кредитування та/або строку виплати кредиту, установлених Договором, на пiдставi поданого до Кредитодавця звернення із зазначеною датою у паперовiй формi або в електроннiй формi iз застосуванням одноразового ідентифікатора кожного разу під час такого ініціювання.
Наслідком укладення кредитного договору та користування кредитом є виникнення зобов'язань у Позичальника за цим кредитним договором, зокрема, у тому числі зобов'язання повернути кредит та сплатити проценти за договором у встановленому договором строк. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню в розмірі 0 % (нуль) відсотків за кожний день прострочення повернення заборгованості, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору до моменту повного погашення заборгованості за кредитом.

У будь-якому випадку відповідальність Позичальника за Договором встановлюється із урахуванням обмежень ст. 21 Закону України «Про споживче кредитування».
Інші наслідки невиконання Споживачем обов'язків згідно із Договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту:

1.ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" у випадках, визначених чинним законодавством та Кредитним договором, має право вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі;
2.Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання кредиту в майбутньому.

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

У разі обрання способу оплати іншого ніж оплата у мобільному застосунку Smartiway можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом та залежать від обраного споживачем каналу та способу сплати. Вартість додаткових витрат встановлюється незалежно від ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” банками та фінансовими сервісами з прийому платежів. Розмір додаткових витрат визначається згідно з тарифами обраного сервісу.
61
1000
2396
до сплати на кінець пільгового сроку (грн)
пільговий строк кредитування 61 дн
денна процентна ставка 2.29%
термін закінчення 24.04.2024
звск*
Загальні витрати за кредитом, що складаються виключно із процентів (комісії або інші платежі відсутні).
1396.90 грн
звк*
Загальна вартість кредиту, що складається із суми кредиту та процентів.
2396.90 грн
стандартний строк кредитування 15 дн
денна процентна ставка 2.29%
пільговий + стандартний строк 76 дн
термін платежу (один платіж) 09.05.2024
сума платежу за період 2740.40 грн
звск*
Загальні витрати за кредитом, що складаються виключно із процентів (комісії або інші платежі відсутні).
1740.4 грн
звк*
Загальна вартість кредиту, що складається із суми кредиту та процентів.
2740.40 грн
реальна річна процентна ставка 12566.57%
Приклади розрахунків

Для розрахунку використано припущення, що клієнт бажає отримати в кредит 1000 грн на умовах Стандартної процентної ставки 2.29% за кожен день користування кредитом. Промокод на знижку відповідно до умов Програми лояльності у клієнта відсутній (тому Пільгова процентна ставка* дорівнює Стандартній процентній ставці за кредитом). При цьому, Клієнт має намір користуватися кредитом:

I) Виключно 10 днів Пільгового строку кредитування**, Пільгова процентна ставка* у цей період становитиме 2.29% за кожен день користування кредитом. У такому разі:

ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із процентів, нарахованих за Пільговою процентною ставкою*) складуть 229 грн.

Пояснення: 10 днів нараховується 2.29% від 1000 грн щоденно.

ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1229 грн.

Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти за Пільговою процентною ставкою* – 229 грн.

РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 185528.10%.

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 10 днів Пільгового строку кредитування** за ставкою 2.29%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

II) 10 днів Пільгового строку кредитування**, Пільгова процентна ставка* у цей період становитиме 2.29% за кожен день користування кредитом, та 15 днів Стандартного строку кредитування за Стандартною процентною ставкою 2.29% в день. У такому разі:

ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із процентів, нарахованих за Пільговою процентною ставкою* та процентів, нарахованих за Стандартною процентною ставкою) складуть 572.50 грн.

Пояснення: спочатку 10 днів нараховується 2.29% від 1000 грн щоденно, потім ще 15 днів нараховується 2.29% від 1000 грн щоденно.

ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1572.50 грн.

Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти за Пільговою процентною ставкою* – 229.00 грн, нараховані проценти за Стандартною процентною ставкою – 343.50 грн.

РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 74069.19%.

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 10 днів Пільгового строку кредитування** за ставкою 2.29% та 15 днів Стандартного строку кредитування за ставкою 2.29%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Для першого кредиту розрахунок наступний.

Для розрахунку використано припущення, що клієнт вперше укладає кредитний договір з ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» та бажає отримати в кредит 1000 грн на умовах Стандартної процентної ставки 2.29% за кожен день користування кредитом. При цьому, Клієнт бажає користуватися кредитом:

I) Виключно 10 днів Пільгового строку кредитування** та відповідно до умов Програми лояльності та умов акції «Перший кредит у Smartiway» використати право на Дисконт на перший кредит у розмірі 99.56% на Стандартну проценту ставку, тобто Пільгова процентна ставка* у цей період становитиме 0.01% за кожен день користування кредитом. У такому разі:

ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із процентів, нарахованих за Пільговою процентною ставкою*) складуть 1 грн.

Пояснення: 10 днів нараховується 0.01% від 1000 грн щоденно.

ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1001 грн.

Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти за Пільговою процентною ставкою* – 1 грн.

РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 3.72%.

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 10 днів Пільгового строку кредитування** за ставкою 0.01%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

II) 10 днів Пільгового строку кредитування** за ставкою та відповідно до умов Програми лояльності та умов акції «Перший кредит у Smartiway» використати право на Дисконт на перший кредит, у розмірі 99.56% на Стандартну проценту ставку, тобто Пільгова процентна ставка* у цей період становитиме 0.01% за кожен день користування кредитом, а також 15 днів Стандартного строку кредитування за Стандартною процентною ставкою 2.29% в день. У такому разі:

ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із процентів, нарахованих за Пільговою процентною ставкою* та процентів, нарахованих за Стандартною процентною ставкою) складуть 344.50 грн.

Пояснення: спочатку 10 днів нараховується 0.01% від 1000 грн щоденно, потім ще 15 днів нараховується 2.29% від 1000 грн щоденно.

ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1344.50 грн.

Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти за Пільговою процентною ставкою* – 1 грн, нараховані проценти за Стандартною процентною ставкою – 343.50 грн.

РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 7433.34%.

Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 10 днів Пільгового строку кредитування** за ставкою 0.01% та 15 днів Стандартного строку кредитування за ставкою 2.29%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

*Пільгова процентна ставка – Стандартна процентна ставка із урахуванням знижки у вигляді Промокоду (у разі його використання Позичальником відповідно до умов Програми лояльності) та/або Дисконту (у разі автоматичного його застосування відповідно до умов окремих акцій), яка застосовується протягом Пільгового строку кредитування.

**Пільговий строк кредитування (Пільговий період) – це строк користування кредитом, протягом якого Позичальник має право на отримання знижки на Стандартну процентну ставку шляхом використання Промокоду та/або автоматичного застосування Дисконту, в результаті чого розраховується розмір Пільгової процентної ставки за користування кредитом на цей строк.

кількість платежів
періодичність
сума платежу за період
4 шт
14 дн
1554 грн
4000
строк кредитування 56 дн
денна процентна ставка 0.99%
звск*
Загальні витрати за кредитом, що складаються виключно із процентів (комісії або інші платежі відсутні).
2217.60 грн
звк*
Загальна вартість кредиту, що складається із суми кредиту та процентів.
6217.60 грн
Загальні витрати за кредитом, які складаються із суми кредиту та відсотків.
реальна річна процентна ставка 12318.93%
Приклади розрахунків

Для розрахунку використано припущення, що клієнт взяв у кредит 1000 грн і бажає користуватися ними:

Повний строк кредитування, який складає 56 днів, при щоденній процентній ставці 0.99%. У такому разі:

  • ЗВСК (загальні витрати за кредитом, складаються виключно із нарахованих процентів) складуть 554.40 грн.
    Пояснення: 56 днів нараховується 0.99% від 1000 грн щоденно.
  • ЗВК (загальна вартість кредиту, складається із суми кредиту та нарахованих процентів) складе 1554.40 грн.
    Пояснення: Сума кредиту – 1000 грн, нараховані проценти – 554.40 грн.
  • РРПС (реальна річна процентна ставка) складе 12318.93%.
    Пояснення: обчислення орієнтовної реальної річної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку (Позичальник користується кредитом протягом 56 днів строку кредитування за ставкою 0.99%), а Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Рекомендація про негайне інформування про несанкціонований доступ

Споживач зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб:

1. здійснити доступ до облікового запису у мобільному застосунку Smartiway;
2. та/або використати номер телефону, логін та пароль, зазначений при реєстрації у мобільному застосунку Smartiway (інформаційній системі ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”).

Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номера телефону та доступ до мобільного застосунку Smartiway несе виключно Споживач. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” вважає Споживачем і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.

У разі несанкціонованої зміни інформації Споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або технічного перехоплення інформації тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Споживача (зокрема, відповідної SIM-карти), Позичальник зобов’язаний в найкоротший строк протягом дня повідомити ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” в письмовій формі про факт несанкціонованої зміни інформації споживача у мобільному застосунку Smartiway та/або втрати та/або зміни та/або обмеження користування зазначеним ним платіжним засобом, фінансовим номером телефону, паспортом, тощо.

Порядок відмови від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” – це одна з найінноваційніших компаній, яка прагне бути на одній хвилі з клієнтами. Саме тому ми прагнемо вчасно інформувати клієнтів про найновіші продукти та найвигідніші акції через різні канали комунікації, наприклад месенджери Telegram, Viber або Facebook.

Проте існують такі випадки, коли хочеться побути за межами інформаційного поля. Саме тому клієнти ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” мають право відмовитись від отримання рекламних матеріалів, зателефонувати з номеру телефону, на який надходять рекламні матеріали, або з номеру телефону, який зареєстрований у Мобільному додатку Smartiway, за тел. 0800331034 та повідомити про бажання відмовитися від отримання рекламних матеріалів.

Нагадуємо, що ознайомитися з новинами ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, прочитати детальну інформацію про послуги або дізнатися про вигідні акції ви можете на наших сторінках у соціальних мережах Facebook або на нашому сайті smartiway.ua.