phone 0 800 33 10 34
 

прострочена заборгованість

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому Кредитодавцю

1. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, у встановленому чинним законодавством та укладеним з позичальником кредитним договором, має право без згоди позичальника відступити своє право вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі.
2. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” здійснює відступлення права вимоги за кредитним договором відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування», та умов кредитного договору.
3. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за кредитним договором ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” повідомляє позичальника засобами телекомунікації, визначеними кредитним договором, про факт відступлення права вимоги за кредитним договором та про передачу персональних даних позичальника, а також надає інформацію про нового кредитора.
4. У разі відступлення права вимоги за кредитним договором, новий кредитор набуває усі права та обов’язки ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” за кредитним договором у повному обсязі.

Умови, за яких ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому Кредитодавцю

1. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” розпочинає діяльність із врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) у випадку:
I. порушення термінів оплати, встановлених кредитним договором;
II. з моменту перевищення Ліміту Кредитної лінії;
III. в інших випадках передбачених умовами кредитного договору та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”;
IV. у випадках, передбачених законодавством.

2. У будь-який момент незалежно від наявності простроченої заборгованості за кредитним договором ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” без згоди позичальника має право відступити право вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі. ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” зобов’язане проінформувати позичальника про таке відступлення згідно норм чинного законодавства.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості позичальником

1. Детальний порядок, спосіб та черговість погашення заборгованості визначається умовами кредитного договору з урахуванням вимог Закону України «Про споживче кредитування».
2. Позичальник сплачує Заборгованість будь-яким доступним йому способом: через Мобільний застосунок Smartiway або за банківськими реквізитами ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, вказаними в кредитному договорі (онлайн-банкінг, у відділені банку або в терміналах).