phone 0 800 33 10 34
 

юр. інфо

Приклади розрахунків процентної ставки

Продукт: Договір кредитної лінії SMARTI CREDIT LINE**

Приклад розрахунку: Ліміт Кредитної лінії - 6000 грн. Розмір траншу Кредиту (ЗРК) - 6000 грн. Строк кредитування - 84 дні. Процентна ставка за кожен день користування Кредитом - 0,39% (база розрахунку - ЗРК). РРПС* - 790,32%. ЗВСК - 1965,60 грн. ЗВК - 7965,60 грн. Погашення кредиту та сплата процентів рівними платежами кожні 14 днів в дату завершення кожного платіжного періоду. Кількість платежів - 6. Сума одного платежу - 1327,60 грн. (7965,60 : 6 = 1327,60). Передбачена можливість дострокового погашення. Неустойка (штраф, пеня) – не застосовується.


Продукт: Договір кредитної лінії **


Для першого кредиту:

Приклад розрахунку: Ліміт Кредитної лінії – 1000 грн. Розмір траншу Кредиту (ЗРК*) – 1000 грн. Строк кредитування – 121 днів, в т.ч. пільговий період – 61 днів. Процентна ставка за кожен день користування Кредитом – 1,99%, в пільгову періоді – 0,01%**. РРПС* – 978,92%. ЗВСК* – 1200,10 грн., в т.ч. сума процентів за користування траншем у пільговому періоді – 6,10 грн. ЗВК* – 2200,10 грн. Дата платежу – в кінці строку кредитування. Передбачена можливість дострокового погашення. Неустойка (штраф, пеня) – не застосовується.


Для наступних кредитів:

Приклад розрахунку: Ліміт Кредитної лінії – 1000 грн. Розмір траншу Кредиту (ЗРК*) – 1000 грн. Строк кредитування – 77 днів, в т.ч. пільговий період 17 днів. Процентна ставка за кожен день користування   Кредитом – 1,99%, в пільгову періоді – 1,49%**. РРПС* – 6857,90%. ЗВСК* – 1447,30 грн., в т.ч. сума процентів за користування траншем у пільговому періоді – 253,30 грн. ЗВК* – 2447,30 грн. Дата платежу – в кінці строку кредитування. Передбачена можливість дострокового погашення. Неустойка (штраф, пеня) – не застосовується.


* Реальна річна процентна ставка (РРПС), загальні витрати за споживчим кредитом (ЗВСК), загальний розмір кредиту (ЗРК), загальна вартість кредиту (ЗВК), розраховані згідно Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Постановою Правління Національного банку України 11 лютого 2021 року № 16.
** Скористайтесь мобільним додатком "Smartiway" для отримання фінансової послуги. Укладання договору та доступ до примірнику договору через мобільний додаток "Smartiway". На головному екрані мобільного додатку "Smartiway" відображається інформація про окремі умови   договору та стан розрахунків. Повну інформацію дивись в Паспорті кредиту, Публічній та Індивідуальній Оферті перед укладаням договору.


Наслідки порушення умов кредитного договору

У випадку порушення зобов’язань, передбачених кредитним договором, ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" має право передати інформацію щодо заборгованості позичальника до бюро кредитних історій, іншим фінансовим установам, залучити до врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) колекторську компанію у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», а також вжити інші заходи, передбачені законодавством України для стягнення заборгованості за кредитним договором.

Порушення умов кредитного договору негативно впливає на кредитний рейтинг та кредитну історію позичальника, а також на його можливості укласти кредитні договори з іншими фінансовими установами.


Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

1. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», у встановленому чинним законодавством та укладеним з позичальником кредитним договором, має право без згоди позичальника відступити своє право вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі.

2. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» здійснює відступлення права вимоги за кредитним договором відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування», та умов кредитного договору.

3. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за кредитним договором ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» повідомляє позичальника засобами телекомунікації, визначеними кредитним договором, про факт відступлення права вимоги за кредитним договором та про передачу персональних даних позичальника, а також надає інформацію про нового кредитора.

4. У разі відступлення права вимоги за кредитним договором, новий кредитор набуває усі права та обов’язки ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за кредитним договором у повному обсязі.


Умови, за яких ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

1. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» розпочинає діяльність із врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) у випадку:

1) порушення термінів оплати, встановлених кредитним договором;

2) з моменту перевищення Ліміту Кредитної лінії;

3) з наступного дня після завершення пільгового періоду, визначеного кредитним

договором;

4) в інших випадках передбачених умовами кредитного договору та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»;

5) у випадках, передбачених законодавством.

2. У будь-який момент незалежно від наявності простроченої заборгованості за кредитним договором ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» без згоди позичальника має право відступити право вимоги за кредитним договором будь-якій третій особі. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» зобов’язане проінформувати позичальника про таке відступлення згідно норм чинного законодавства.


Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості позичальником

1. Детальний порядок, спосіб та черговість погашення заборгованості (в тому числі простроченої) визначений розділом 6 Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», які діють на дату укладання кредитного договору, текст яких розміщений на веб-сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» www.smartiway.ua., та умовами кредитного договору.

2. Позичальник сплачує Заборгованість будь-яким доступним йому способом: через Мобільний додаток Smartiway або за банківськими реквізитами ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», вказаними в кредитному договорі (онлайн-банкінг, у відділені банку або в терміналах).